I - IV,VII
V - VI
10 - 00 h.
10 - 02 h.

Datu drošība

Foodout.lv PRIVĀTUMA NOTEIKUMI:

1.     Foodout.lv Privātuma politikā ir paredzēti Personas datu vākšanas, glabāšanas un to kārtošanas pamatnoteikumi, Pircējam izmantojot Foodout.lv piedāvātos ēdiena pasūtīšanas Pakalpojumus.

2.     Privātuma politika ir paredzēta, lai aizsargātu un aizstāvētu Foodout.lv Pircēju Personas datus pret nelikumīgu to izmantošanu.

3.     Tiek uzskatīts, ka Pircējs ir iepazinies ar šo Privātuma politiku un ir to izlasījis, piekrītot viņa Personas datu kārtošanai.

4.     Ar Privātuma politiku var iepazīties un to izdrukāt jebkurā brīdī portālā Foodout.lv. Par visām gaidāmajām Privātuma politikas izmaiņām un/vai papildinājumiem Pircēji tiek informēti, jauno Privātuma politikas redakciju publicējot foodout.lv.

5.     Pircējs var saņemt ēdienu pasūtīšanas pakalpojumus, reģistrējoties foodout.lv sistēmā, kā arī nereģistrējoties. Nereģistrētiem Pircējiem ir jāsniedz šādi personas dati – vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, piegādes adrese. Pircējs ir atbildīgs par savu Personas datu sniegšanu.

6.     Personām, kuras grib reģistrēties foodout.lv, ir jāiesniedz sava e-pasta adrese un izdomāta Parole. Reģistrācijas laikā tiek izveidots Lietotāja konts. Savā kontā Pircējs pats ievada savus datus – vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru, kā arī piegādes adresi, tāpēc tikai viņš pats ir atbildīgs par šo datu pareizību. Pircējam tiek piešķirts Lietotāja ID. Pircējs var jebkurā brīdī:

7.     Koriģēt un/vai papildināt Personas datus Lietotāja kontā. Par koriģēto un/vai papildināto datu pareizību atbildīgs ir Pircējs;vērsties pie foodout.lv uz e-pasta adresi palidziba@foodout.lv par Lietotāja konta dzēšanu.

PERSONAS DATU GLABĀŠANAS UN LIETOŠANAS KĀRTĪBA

1.    Pircējs piekrīt, ka viņa vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuri, IP adresi foodout.lv kārtos darbības analīzes un tiešā mārketinga nolūkos.

a. Reģistrējoties vai veicot pirkumus ēdienu piegādes platformā Foodout.lv, Jūs piesakieties jaunumu saņemšanai uz Jūsu e-pastu un sms arī no interneta veikala 220.lv (SIA "Pigu Latvia", PVN Reģ. Nr. LV 43603025092).

2.    „Piekrītu, ka manu vārdu, uzvārdu e-pasta adresi, tālruņa numuru un IP adresi foodout.lv kārtos darbības analīzes un tiešā mārketinga nolūkos”.

3.     Ja Pircējs nevēlas, lai 7. punktā norādītie viņa Personas dati tiktu kārtoti Tiešā mārketinga nolūkos, Pircējam nav jāatzīmē 7. punktā norādītie ķeksīši. Ja Pircējs pēc ēdiena pasūtīšanas pakalpojumu iegādes nevēlas, lai 7. punktā norādītie Personas dati tiktu izmantoti Tiešā mārketinga vai darbības analīzes nolūkos, Pircējam ir jāinformē pa e-pastu: info@foodout.lv, norādot, ka nevēlas saņemt vēstules e-pastā un/vai īsziņas. E-pastu un/vai īsziņu sūtīšana tiek pārtraukta tikai uz Pircēja skaidri norādītajām e-pasta adresēm un/vai tālruņa numuriem.

4.     Pārdevējs apstiprina, ka Pircēja norādītie Personas dati tiks kārtoti tikai, lai pienācīgi sniegtu Pircējiem interneta veikalā foodout.lv piedāvātos pakalpojumus (tajā skaitā tiesības piedalīties akcijās, projektos). Pārdevējs arī apliecina, ka Pircēja norādītie Personas dati tiks kārtoti Pārdevēja darbības analīzes un Tiešā mārketinga nolūkos, ja šādu piekrišanu Pircējs dos un neatcels. Noteiktais Personas datu, kas izmantojami Tiesā mārketinga nolūkos, uzglabāšanas ilgums – 24 mēneši kopš datu subjekta pēdējās pievienošanās savam Lietotāja kontam.

a.     Pārdevējs apņemas neatklāt Pircēja Personas datus trešajām personām, izņemot šos gadījumus:ja ir saņemta Pircēja piekrišana Personas datu atklāšanai;

b.    veicot pasūtījumu vai sniedzot citus pakalpojumus – Pārdevēja partneriem, kas sniedz preču piegādes vai citus Pircēja pasūtītos pakalpojumus;

5.    Tiešā mārketinga nolūkos – Pārdevēja partneriem, apmierinot Privātuma politikas 10.1. punktā apstiprināto nosacījumu, kā arī Foodout.lv parūpējoties par rakstisku Pārdevēja partneru apņemšanos ievērot Latvijas Republikas Personas datu juridiskās aizsardzības likuma nosacījumus;

6.    tiesībaizsardzības institūcijām Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

7.    ja ir nepieciešams nepieļaut noziedzīgas darbības vai tādas ir jāizmeklē.

8.    Pircējam ir šādas tiesības:

a.    iesniedzot pieprasījumu Pārdevējam rakstiski, iepazīties ar Pārdevēja rīcībā esošajiem saviem Personas datiem. Informācija Pircējam tiek sniegta uz viņa norādīto e-pasta adresi;

b.    iesniedzot pieprasījumu Pārdevējam rakstiski, saņemt informāciju, no kādiem avotiem un kādi Personas dati ir savākti, kādos nolūkos tie tiek kārtoti, kādiem datu saņēmējiem tie tiek sniegti un tikuši iesniegti pēdējā 1 (viena) gada laikā. Informācija Pircējam tiek sniegta uz viņa norādīto e-pasta adresi;

c.    iesniedzot lūgumu Pārdevējam rakstiski uz e-pasta adresi palidziba@foodout.lv pieprasīt likvidēt Lietotāja kontu vai apturēt Personas datu kārtošanas darbības, ja Personas dati tiek kārtoti, neievērojot Personas datu juridiskās aizsardzības likuma un citu likumu nosacījumus, izņemot Privātuma politikā paredzētos gadījumus;

d.    nepiekrītot Privātuma politikai, nepiekrist, ka tiktu kārtoti viņa Personas dati. Tādā gadījumā Pircējam nebūs iespējams iegādāties ēdienu pasūtīšanas pakalpojumus caur mājaslapu foodout.lv;

e.    Privātuma politikas 7. punktā paredzētajā kārtībā nepiekrist, la viņa personas dati tiktu kārtoti Tiešā mārketinga nolūkos.

9.    Pakalpojumu sniegšanas laikā Pircēja foodout.lv darbiniekiem, kuri piegādā preci, atpazīšanai uzrādītais personas identitāti apstiprinošais dokuments un tajā esošie Pircēja dati izmantojami tikai personas identitātes identificēšanai.

10. Pircējs, piekrītot šai Privātuma politikai, piekrīt, ka viņa personas dati tiks izmantoti, lai izpildītu viņa pasūtījumu, neatkarīgi no tā, vai pasūta pakalpojumu no foodout.lv kā Pārdevēja vai no Pārdevēja Partneriem, un piekrīt, ka Personas dati tiks nodoti Pārdevēja partneriem.

11. Pārdevējs Personas datus uzglabā 24 mēnešus no pēdējās datu subjekta pievienošanās savam Lietotāja kontam. Pēc konta likvidēšanas, lai īstenotu Privātuma politikas 21. punktā paredzētās prasības, Pircēja Personas dati var tikt uzglabāti Personas datu pārvaldītāja serverī līdz sešiem mēnešiem, izņemot Privātuma politikas 21. punktā norādītos gadījumus, kā arī likumīgo tiesībaizsardzības institūciju prasību tos uzglabāt.

12. Pārdevējs ar iekšējo organizatorisko un tehnisko līdzekļu palīdzību nodrošina, lai Pircēja sniegtie Personas dati foodout.lv tiktu aizsargāti no jebkādām nelikumīgām darbībām: nelikumīgas personas datu maiņas, atklāšanas vai iznīcināšanas, personas identitātes zādzības, krāpšanas, kā arī lai Personas datu aizsardzības līmenis atbilstu Latvijas Republikas juridisko aktu prasībām.

13. Personas dati tiek sargāti no pazaudēšanas, neatļautas lietošanas un izmaiņām. Visas Pircēju Paroles tiek kodētas. Serveriem, kas ir saistīti ar Personas datiem, pievienoties var tikai Personas datu pārvaldītāja pilnvarotās personas un tikai caur drošu sertifikātu, kurš papildus ir aizsargāts ar paroli.

14. Pircējs apņemas un viņam ir jāglabā sava pievienošanās foodout.lv Parole un Lietotāja vārds, kā arī citi dati. Pircējs apņemas, un viņš nedrīkst nekādām citām trešajām personām atklāt Personas datus ne par sevi, ne par trešajām personām, ja šādi trešo personu Personas dati viņam ir bijuši pieejami, un uzreiz par redzamiem pārkāpumiem informēt Pārdevēju.

15. Pircējs jau iepriekš piekrīt, ka viņa Personas datus Pārdevējam ir tiesības uzglabāt serverī tik ilgi, cik tas ir nepieciešams saskaņā ar foodout.lv veiktās darbības īpatnībām, ja Pircēja iesniegtie dati ir tikuši (i) izmantoti, veicot nelikumīgas darbības, vai (ii) ir aizdomas, ka ir izdarīta identitātes zādzība vai kāds cits pārkāpums, kura dēļ ir veikta vai tiks veikta attiecīgo tiesībsargājošo institūciju izmeklēšana, (iii) ja Pārdevējs ir saņēmis sūdzību par attiecīgo Pircēju, vai ja Pārdevējs ir pamanījis attiecīgā Pircēja izdarītos Noteikumu pārkāpumus, vai (iv) ja ir citi likumīgi nolūki Personas datu uzglabāšanai. Šie dati tiek iznīcināti, saņemot likumīgas tiesībsargājošo vai citu pilnvaroto institūciju norādes.

16. Jebkurš lūgums vai norāde saistībā ar Personas datu kārtošanu Pircējam ir jāiesniedz Pārdevējam rakstiski vienā no šiem veidiem: 1) iesniedzot šādu lūgumu vai norādi Pārdevējam personīgi Briņģu iela 2, Rīga, 2) nosūtot šādu lūgumu vai norādi uz e-pastu info@foodout.lv no Privātuma politikas 6. punktā norādītās savas e-pasta adreses. Pārdevējs, saņemot šādu Pircēja lūgumu vai norādi, ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā iesniedz Pircējam atbildi, kā arī veic lūgumā norādītās darbības vai atsakās tās veikt. Pēc Pircēja lūguma atbilde ir jāiesniedz rakstiski.

17. Administrējot Foodout.lv un diagnosticējot iespējamos traucējumus, Administrators var izmantot Pircēju IP adreses.

18. PERSONAS DATU KORIĢĒŠANA, PAPILDINĀŠANA UN IZDZĒŠANA

19. Pircējs piešķir tiesības foodout.lv savākt, pārvaldīt, kārtot un glabāt Pircēja Personas datus tādā apmērā un tādiem nolūkiem, kā tas ir paredzēts Privātuma politikā un citos foodout.lv dokumentos.

20. Piekrišana savākt, pārvaldīt, kārtot un glabāt Pircēja Personas datus došana vai atcelšana ir spēkā tikai uz priekšu. foodout.lv, no Pircēja saņēmis šādu paziņojumu e-pastā vai citos Privātuma politikā paredzētajos veidos, nekavējoties aptur Pircēja Personas datu kārtošanu un iznīcina viņa Lietotāja kontu, taču tas nenozīmē, ka foodout.lv ir jāizdzēš no servera/jāiznīcina Personas dati, ja viņam ir likumīgs pamats tos uzglabāt, īpaši, ja ir nepieciešams nodrošināt valsts drošību un aizsardzību, sabiedrisko kārtību, noziegumu prevenciju, izmeklēšanu, konstatēšanu vai kriminālvajāšanu, aizstāvēt svarīgas valsts ekonomiskās un finanšu intereses, citu personu tiesību un brīvību aizsardzību.

21. Ja foodout.lv apšauba Pircēja sniegto Personas datu pareizumu, viņš var apturēt šo Pircēju Personas datu kārtošanas darbības, šos datus pārbaudīt un precizēt. Šādi Personas dati izmantojami tikai to pareizuma pārbaudei.

22. Īstenojot iepriekš minētās tiesības, Pircējs var vērsties pie foodout.lv uz e-pasta adresi palidziba@foodout.lv.

23. PERSONAS DATU VĀKŠANA UN GLABĀŠANA

24. Lai Pircējam tiktu sniegti pilnvērtīgi ēdiena pasūtīšanas uz mājām vai biroju pakalpojumi, portālā foodout.lv, Pircēja datorā (ierīcē) var tikt ierakstīti Sīkfaili. [Ierakstīto informāciju Pārdevējs izmanto Pircēja kā agrākā foodout.lv portāla apmeklētāja atpazīšanai, informācijas par pasūtījumiem, kas ielikti Pircēja preču grozā, saglabāšanai, portāla foodout.lv apmeklējumu statistikas vākšanai.] Pircējam ir iespēja pārskatīt, kādu informāciju (Sīkfailus) Pārdevējs vai viņa Partneri ieraksta, un viņš var izdzēst daļu vai visus ierakstītos Sīkfailus. Pircējs, apstiprinot Privātuma politiku, piekrīt, ka viņa datorā (ierīcē) tiks ierakstīti šajā Privātuma politikā paredzētie Sīkfaili. Šo piekrišanu Pircējs var jebkurā brīdī atcelt, mainot sava interneta pārlūka iestatījumus, taču tādā gadījumā noteiktas portāla foodout.lv funkcijas viņam var nedarboties. Pircējam ir personīgi jāinteresējas, kādus Sīkfailus izmanto Pārdevēja Partneri.

25. Šī Privātuma politika stājas spēkā 2015. gada 2. februārī. Par jebkādām Privātuma politikas izmaiņām informācija tiks sniegta šajā Privātuma politikā noteiktajā kārtībā.

Foodout.lv Tavā kabatā!

Pasūti ēdienu uz mājām vai ofisu no sava iPhone vai Android telefona. Lejupielādē bezmaksas aplikāciju!